Informace o nás

 

Historie

Sbor dobrovolných hasičů Obora byl založen 27. května 1894 a nyní, tedy v roce 2013, má za sebou 118 roků historie, která není příliš podrobně zpracována v místní hasičské či obecní kronice a většina záznamů zmiňuje jen dílčí personální změny nebo události malého rozsahu. Historická data ale budu postupně sbírat a vkládat je do přehledné retrospektivy. Jejich součástí také bude i jeden historický úspěch našich členů v požárním sportu.

Unikátní výřez z kroniky obce Obora, pojednávající o netradiční události, která předcházela oficiálnímu založení sboru, naleznete zde.

 

Současnost

V roce 2010 byl na Výroční valné hromadě zvolen nový výbor, jehož řádným členem je rovněž i kronikář sboru, který každoročně eviduje hlavní kroky naší činnosti. Snad tedy budou mít naši následovníci více pramenů. Jinak má výbor sboru dalších sedm členů, kteří se scházejí několikrát ročně, a to vždy před konáním či pořádáním některé z místních akcí.

Již několik let se počet členů pohybuje kolem číslovky šedesát, což je, na obec se třemi sty obyvateli, slušný počet. Ovšem aktivních členů, kteří se osobně starají o chod sboru je asi jen 60%. Tento stav bychom rádi změnili a doufám, že se nám to bude dařit.

 

 

 

 

Naši uživatelé

Tyto stránky jsou určeny pro členy SDH Obora a všechny jejich příznivce. Budeme se snažit o častou aktualizaci, provázanost se sociální sítí FaceBook a zejména pak o vkládání fotografií z aktuálně pořádaných akcí. Ti z vás, kteří mají zájem o zasílání novinek a programů akcí, mne mohou kontaktovat na emailové adrese: evyhlidal@seznam.cz.

Kde žijeme a působíme?

To se můžete dočíst i v elektronické verzi našeho obecního zpravodaje, který vychází několikrát ročně a kromě života v naší obci popisuje i činnost našeho sboru. Mějte příjemné chvíle při čtení Oboráčku.

Obec Obora - náš domov

Obec Obora

10.01.2013 17:18
Navštivte také webové stránky naší obce nebo její profil na FaceBooku.