Poděkování hostům

02.04.2013 09:12

Touto cestou děkuji  téměř 250 hostům našeho VIII.Velikonočního večírku SDH Obora, zejména pak hasičům a hasičkám ze Skalice nad Svitavou, Drnovic, Voděrad  a dalším, za jejich podporu a účast.

Dík patří také těm, kteří přispěli na naši dražbu a sbírku. Její výtěžek bude předán zástupcům Oblastní charity Blansko v druhém dubnovém týdnu a posléze bude zveřejněna jeho výše a další podrobnosti.

Děkuji velmi svým kolegům z oborského sboru za jejich perfektní práci při organizaci a zajištění samotného večera.

 

S přáním brzského jara

 

Erik Vyhlídal