Výroční valná hromada

12.01.2013 19:00

Výroční valná hromada se koná v obecním kulturním sále. Účast členů je nutná. Program obdrží každý při prezenci.