Hasičská zbrojnice

04.12.2013 08:49

Na obecní náklady se začala rekonstruovat hasičská zbrojnice. První fáze vypukla v sobotu 28. září v 7.00 hodin, kdy parta 20 dobrovolných hasičů vyklidila stávající prostory a demontovala  chátrající krov. Následovala pak příprava na osazení nové vazby a pokládka střešní krytiny. To již ale byla práce pro první říjnové dny a během listopadu pak byly veškeré stavební práce dokončeny. Dne 3. prosince 2013 bylo zpět zagarážováno, zazimováno a uvedeno v hotovost zásahové vozidlo, čímž děkuji strojníkům za jejich práci a všem pomocníkům za čas věnovaný opravě zbrojnice.

 

Do června 2014 chceme výrazně vylepšit i interiér budovy. Většinou svými silami. V prosinci se přímo ve zbrojnici sejde výbor SDH a provede seznam drobných úprav, oprav či vylepšní a harmonogram jejich provedení.

 

Fotografie z prací naleznete zde

 

EV