Finanční dar od našeho sboru

24.04.2013 08:04

Charitativní výtěžek z letošního ročníku Velikonočního večírku byl dne 10. dubna 2013 předán na DCHB - Oblastní charitě v Blansku. Celkem naši milí hosté přispěli částkou 5.850,-Kč, z čehož 600,-Kč činila dražba vejce a také 1.000,-Kč od SDH Obora.

Tímto děkujeme všem dárcům a sponzorům. V příštím roce jistě opět navážeme na tuto aktivitu a rádi podpoříme dobrý úmysl pro lidi v nouzi.